Lütfen Bekleyin...

S.S.S

S.S.S

Sık Sorulan Soru ve Cevaplar

Bizimle ilgili merak edilen sorular

Suyunuz çürük yumurta gibi kokuyor olabilir, çünkü kokuya neden olan kimyasal yumurta dakilerle ayn?d?r, yani Hidrojen Sülfür (H2S). Metal sülfürlerin bir k?sm? asitler taraf?ndan bozunduruldu?unda aç??a hidrojen sülfür ç?kmaktad?r ve bu uçucu bir gazd?r. Çürük yumurta kokusunu üreten di?er Sülfit formlar? Manganez ve Demir'dir. Suyunuzda ne olup olmad???n? belirlemek için bize bir örnek gönderin.